selective focus photography of silver colored engagement ring set with pink bow accent on throw pillow
Organizacja przyjęć,  Przyjęcia

Urlop okolicznościowy na ślub

Ślub to z pewnością bardzo emocjonujący dzień i z tego powodu każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje urlop okolicznościowy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop z okazji ślubu przysługuje:

  • Młodej Parze
  • Rodzicom Młodej Pary

Ważne

Wolne uzyskasz tylko w przypadku, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę. Umowy o dzieło, kontrakty, a także umowy zlecenia nie podlegają pod tego typu świadczeniom. Oczywiście możesz poprosić pracodawcę o wolny dzień, ale nie wypłaci ci wynagrodzenia.

Ślub uprawnia do dni wolnych, jeśli małżeństwo ma skutki cywilnoprawne (Ślub humanistyczny nie ma skutków cywilnoprawnych).

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi?

  • 2 dni — w razie ślubu pracownika 
  • 1 dzień — w razie ślubu dziecka pracownika 

Ważne

Nie przysługuje Ci urlop okolicznościowy na ślub brata, siostry i innych członków rodziny poza własnym dzieckiem.

Kiedy urlop okolicznościowy przepada?

Urlop okolicznościowy przepada wtedy, gdy ślub zostaje odwołany.

Jeśli z jakichś powodów ślub nie dojdzie do skutku, tracisz tym samym prawo do urlopu okolicznościowego, wtedy te dwa wykorzystane już dni wolne liczą się jako urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Za urlop okolicznościowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

Wynika to z § 16. rozporządzenia.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ustala się na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Co istotne, przy ustalaniu stawki dziennej przyjmuje się do wyliczenia wartość składników zmiennych z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Kiedy mogę wykorzystać urlop okolicznościowy

Przepisy nie określają wprost, w jakim terminie powinien zostać wykorzystany urlop okolicznościowy. Z praktyki wynika, że nie musi to być w dniu danej okoliczności, np. w dniu ślubu, ale musi to być czas powiązany z danym wydarzeniem. W przypadku ślubu mogą to być dni potrzebne na przygotowania ceremonii lub dni po zawarciu związku małżeńskiego potrzebne do załatwiania formalności w urzędach. Warto pamiętać, że dni urlopu okolicznościowego nie muszą być wykorzystywane razem, czyli jeden po drugim. Muszą jednak wiązać się z jedną konkretną okazją.

Zwyczajowo w grę wchodzą:

  • Przygotowania bezpośrednio przed ślubem – dzień, dwa,
  • Dzień ślubu, jeśli jest on w dzień pracujący, a także
  • Dni bezpośrednio po ślubie, kiedy do załatwienia są jeszcze formalności.

Pewne jest jednak, że nie możesz wziąć go sobie dowolnie w każdym momencie roku – na przykład doliczyć do urlopu wypoczynkowego, który bierzesz pół roku później.

Co należy zrobić, aby skorzystać z urlopu okolicznościowego z okazji ślubu?

Aby otrzymać urlop z okazji ślubu, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pamiętaj, że dokument nabiera mocy prawnej tylko w przypadku, gdy zostaje zatwierdzony przez przełożonego. Pracownik ma obowiązek udowodnić fakt zawarcia związku małżeńskiego.

Pamiętaj, że

  • tylko poprzez złożenie wniosku o urlop możesz otrzymać dwa dni wolne w pełni płatne;
  • nie należą Ci się one „z urzędu”. Musisz o nie wnioskować;
  • musisz przedstawić pracodawcy zaświadczenie, że rzeczywiście wstąpiłeś w związek małżeński, za poświadczenie może posłużyć akt ślubu.

Nie. Urlop okolicznościowy wynosi 2 dni w przypadku Twojego ślubu i 1 dzień w przypadku ślubu Twojego dziecka. Nie ma możliwości jego zwiększenia.

Możesz je podzielić. Nie musisz nawet wykorzystać całego urlopu. Możesz wziąć tylko jeden dzień zamiast dwóch.

Nie. Urlop okolicznościowy na ślub dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nie. Można go wykorzystać tylko w przypadku własnego ślubu lub ślubu swojego dziecka.

Nie. Można go wykorzystać tylko w przypadku własnego ślubu lub ślubu swojego dziecka.

Nie. Urlop okolicznościowy nie podlega zamianie na ekwiwalent.

Nie. Każde z Was bierze urlop osobno. Musi być tylko bezpośrednio związany ze ślubem. Na przykład jedno z Was może wziąć dwa dni urlopu przed ślubem, a drugie dwa dni po ślubie. Nie ma to żadnego znaczenia.

Dwa dni urlopu z okazji Waszego ślubu przysługują każdemu z Was niezależnie. W związku z tym oboje macie do wykorzystania po dwa dni.

Jak najbardziej możesz. Urlop okolicznościowy na ślub nie musi być wykorzystany konkretnie w dniu ślubu. Musi mieć z nim bezpośredni związek. Bez problemu zatem możesz wziąć piątek i poniedziałek wolny.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0