• selective focus photography of silver colored engagement ring set with pink bow accent on throw pillow
    Organizacja przyjęć,  Przyjęcia

    Urlop okolicznościowy na ślub

    Ślub to z pewnością bardzo emocjonujący dzień i z tego powodu każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje urlop okolicznościowy. Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop z okazji ślubu przysługuje: Młodej Parze Rodzicom Młodej Pary Ważne Wolne uzyskasz tylko w przypadku, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę. Umowy o dzieło, kontrakty, a także umowy zlecenia nie podlegają pod tego typu świadczeniom. Oczywiście możesz poprosić pracodawcę o wolny dzień, ale nie wypłaci ci wynagrodzenia. Ślub uprawnia do dni wolnych, jeśli małżeństwo ma skutki cywilnoprawne (Ślub humanistyczny nie ma skutków cywilnoprawnych). Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi? 2 dni — w razie ślubu pracownika  1 dzień — w razie ślubu dziecka…

0