pencils in stainless steel bucket

Akademia Magicznej Paczuchy

Zajęcia plastyczne dla dzieci to zajęcia z rękodzieła. Na warsztatach dzieci tworzą fantastyczne produkty wykorzystując przy tym różne techniki rękodzielnicze, tj. haftowanie, rzeźbienie, malowanie na wodzie, wyplatywanie itp. Kształtują wyobraźnię, rozwijają kreatywność i wrażliwość estetyczną, a także nabywają umiejętności plastyczne.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają 1,5 godz. (1 raz w tyg./ 1,5h)

Na zajęciach nie ma żadnych testów i egzaminów potwierdzających kwalifikacje, ale na koniec roku każdy z uczestników tworzy własny projekt, który jest formą zaliczeniową zajęć plastycznych.

Każdy znajdzie coś w czym się najlepiej sprawdza.

Cennik

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia, czy jest wolne miejsce. 

 • Karnet  – 4 zajęcia po 90 min ważny przez 1 miesiąc – 200 zł (zapewnia miejsce w grupie)
 • Zajęcia jednorazowe – 60 zł (konieczny kontakt w celu ustalenia czy są miejsca w grupie)
 • pierwsze zajęcia- bezpłatnie

Regulamin wewnętrzny i zasady funkcjonowania Akademii od dnia 1.01.2023 r.

 1. Karnet obejmuje 4 zajęcia, do wykorzystania w ciągu miesiąca, należy zapoznać się z wolnymi dniami od zajęć oraz cennikiem – koszt karnetu to 200 zł.
 2. Jednorazowe zajęcia to koszt  60 zł, uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym kontakcie w celu weryfikacji wolnego miejsca w grupie w danym dniu.
 3. Karnet zapewnia miejsce w grupie.
 4. Nieobecność dziecka należy zgłosić na minimum 24h przed zajęciami.
 5. Jeśli zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpi na mniej niż 24h przed ustaloną godziną wejście z karnetu przepada i nie ma możliwości odrobienia. P
 6. Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać na zajęcia dzieci zdrowe od chorób zakaźnych.
 7. Płatność należy przelać na wskazane konto bankowe:

  w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka – miesiąc. Np. (Anna Nowak – wrzesień)

 8. Karnet należy wykupić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego np. karnet na listopad wykupujemy do 20 października. W przypadku nie uzyskania przez placówkę przelewu uczestnik zostaje skreślony z listy.
 9. Maksymalna ilość dzieci w grupie 12 + 1 opiekun na każde dziecko uczestniczący wraz z nim w zajęciach.
 10. Zajęcia trwają 90 minut.
 11. Jeżeli grupa uczestniczących dzieci będzie liczyła mniej niż 5 osób, zajęcia mogą zostać skrócone do 45 minut.
 12. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 lat.
 13. W zajęciach dzieci i ich opiekunowie uczestniczą w obuwiu zmiennym.
 14. Koszty trwałego uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania pokrywają opiekunowie dzieci.
 15. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego, wejście z ważnego karnetu można wykorzystać w ustalonym dniu, kiedy zajęcia będą odrabiane.
 16. Podczas trwania zajęć odpowiedzialność za dziecko ponosi opiekun uczestniczący z nim w zajęciach.
 17. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zajęć, opiekunowie we własnym zakresie mają obowiązek zapewnić sobie i dziecku ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 18. Produkty przeznaczone do zajęć służą wyłącznie do zabawy, nie zaleca się ich spożywania.
 19. Prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju powstałe uczulenia.
 20. Każdy uczestnik oświadcza, iż nie będzie kopiował w celach zarobkowych zajęć prowadzonych w Akademii Magicznej Paczuchy do 5 lat od momentu rezygnacji z zajęć pod rygorem kary 500 000 zł.
 21. Robienie zdjęć i kręcenie filmów podczas zajęć jest możliwe, jednakże właściciel placówki informuje o przestrzeganiu zasad RODO i nie ponosi odpowiedzialności prawnych za zgromadzone materiały.
 22. Podpisanie regulaminu jednoznacznie oświadcza zgodę z każdym z punktów i pozwala na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 23. Uczestnicy zajęć (dziecko i opiekunowie) przyjmują, że mają świadomość o możliwości zarażenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i nie będą z tego tytułu wnosić roszczeń o odszkodowanie. Organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za zakażenia, które mogą być możliwe podczas zajęć.
 24. Należy dezynfekować przez dorosłych ręce przed wejściem na zajęcia płynem dostępnym na zewnątrz, dzieci przed wejściem na salę proszone są o umycie rąk.
 

Warsztaty z rękodzieła dla dorosłych i Seniorów

Jeśli lubisz produkty handmade to Akademia Magicznej Paczuchy jest idealnym miejscem na stworzenie czegoś wyjątkowego. Na warsztatach uczestnicy zdobywają wiedzę również w zakresie zawodowym.

Zajęcia z rękodzieła online

Kursy online odbywają się raz w tygodniu.

Zapisy

W celu zapisania się na zajęcia napisz wiadomość na adres e-mal: magicznapaczucha@gmail.com

bądź skontaktuj się z nami telefonicznie: 500 520 236

Przygotuj wszystkie informacje:
* rodzaj zajęć (jednorazowe/ miesięczny karnet; zajęcia stacjonarne/ online
*preferowane dni tygodnia

INFORMACJE O DZIECKU
* imię i nazwisko uczestnika
* data urodzenia uczestnika
* wiek uczestnika

INFORMACJE O RODZICU
* imię i nazwisko rodzica/ opiekuna
* e-mail
* numer telefonu

Wysyłając dane jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś/aś się i akceptujesz treść regulaminu świadczenia usług, regulaminu zawierania umowy na odległość, a także, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 
0